Д-р Васко Кирилов Донев - Старши лекар


Висше медицинско образование ВМИ, гр. Пловдив, 1984 година

Специалност „Инфекциозни болести” – януари 1990 г.

Курсове за следдипломна квалификация:

- Вирусни хепатити;

- Чревни енфкции;

- Трансмисивни инфекции;

- Капкови инфекции;

- Новости в Инфекциозните болести;

- HIV инфекция;

- Интензивно лечение при Инфекциозните болести;

- Курсове за индивидуално обучение по специалността;

- Обучителен курс по Фиброгастроскопия;

- Курс „Икономика” по програма на ЕС;

Владее отлично английски и руски

Отлични компютърни познания

е-mail: donev@gbg.bg

         v. donev@mail.bg

тел.: + 359 888 5657 577

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД