Д-р Александра Славова Милева - старши ординатор


Юли 2007 – до момента

МБАЛ АД – Хасково - Началник на Трето Вътрешно Отделение

Юли 2002 – Юли 2007

МБАЛ АД - Хасково - Старши Лекар в Сектор за Интензивна Терапия на Трето Вътрешно Отделение

Август 2000 – Юли 2002

МБАЛ АД - Хасково - Изпълнителен Директор

Ноември 1999 – Август 2000

Обединена Районна Болница - Директор

Юли 1996 – Ноември 1999

Обединена Районна Болница - Старши Лекар в Сектор за Интензивна Терапия на Трето Вътрешно Отделение

Юли 1985 – Юли 1996

Обединена Районна Болница -  Лекар-ординатор в Сектор за Интензивна Терапия на Трето Вътрешно Отделение

Дек. 1983 – Юли 1985

Първостепенна Окръжна Болница - Лекар-Ординатор във Филиал за Рехабилитация и Сърдечно-Съдови Заболявания

Януари 1983 – Декември 1983

Първостепенна Окръжна Болница - Лекар-Ординатор в Ревмо-Кардиологичен Кабинет

Май 1979 – Януари 1983

Първостепенна Окръжна Болница - Лекар-Ординатор в Терапевтичен Кабинет

Образование

1972 – 1979 София

Медицинска Академия - Специалност Медицина

1986 София

Медицинска Академия - Специалност Вътрешни Болести

1990 София

Медицинска Академия - Специалност Кардиоревматология

2000 – 2001 Хасково

Велокотърновски Университет “Св. св. Кирил и Методий” - Специалност Мениджмънт в Здравеопазването

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД