Д-р Славея Димитрова Панкина - лекар ординатор


Образование:

1984 г. – 1990г. – медицина, Медицински университет - Стара Загора

1992г.- 1996г.- специализация по Микробиология

1996 г. - Придобива специалност Микробиология

2005-2006г. - магистърска степен ”Стопанско управление здравен мениджмънт“ към ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”

 

Професионален опит:

1990г.- 1991г. – лекар-ординатор, ОРБ-Стара Загора.

1991 г. - 1999 г.- асистент, катедра Микробиология и вирусология, МУ-Ст. Загора.

2000г. - 2011г. – РЗОК-Хасково

от 2011г. – лекар-ординатор, Микробиологична лаборатория МБАЛ- Хасково” АД

Член на БАМ

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД