Д-р Радослав Златков Карамфилов - лекар ординатор


Трудов стаж: от 2011 год. работи в Очно отделение

Образувание и обучение:

2010 г. – завършил медицина в гр. Пловдив.

2012 г. – зачислен за специалност  - офталмология към “ Тракийски университет “ – гр. Стара Загора.

Технически умения: компютърна грамотност

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД