Д-р Атанас Паунов Паунов - Началник отделение


1976 - 1982 год.-ВМИ - гр. Пловдив - специалност ”Медицина”.

1988 г. - придобива специалност "Дтески болести".

Трудов стаж:

декември 1982 - юли 1985 год.- участъков в поликлиника гр.Любимец,

август 1985 г.- юни 1988год.- ординатор в Детско отделение в ОРБ - гр. Хасково,

юни 1988 - април 1996 год. - след конкурс - Завеждащ ентероколитен сектор към Детско отделение в ОРБ, гр.Хасково,

май 1996 - април 2001 год - след успешно конкурс заема длъжност завеждащ Детско отделение към ОРБ, гр.Хасково,

април 2001 год. досега - Началник Детско отделение в МБАЛ

- АД, гр. Хасково.

Курсове и специализации:

Здравен мениджмънт – 200ч. курс към СА “Д.А.Цанов”, гр. Свищов – м. юни – м.ноември 2011г.

“Новости в педиатрията” - курсове за Завеждащ отделение,

“Новости в детската гастроентерология”,

“Хронични ентеропатии в детска възраст”,

“Малария и тропически паразитози”,

 “ОТМС” - проведен във ВВМИ - гр.София,

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД