Д-р Петя Георгиева Иванова - лекар ординатор


1986 година – ВМИ Пловдив

1992 г. придобива специалност "Детски болести".

Квалификация:

1993 - Абдоминална ехография в детската

1994 – Ултразвукова диагностика в Детската възраст

1996 година – Алергични заболявания в детската

възраст

1997 – Обструктивни бронхити в детската възраст

2002 – Курс по неонатология

2004 – Курс по детска нефрология

2003г. - 2004г. – Детска токсикология – „Пирогов”

Трудов стаж:

1986г.-2007г. – Детско отделение – Димитровград

2004 – 2007г. – Началник Детско отделение – Димитровград

2007 г. До момента – Детско отделение – МБАЛ

АД Хасково.

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД