Д-р Ралин Дончев Драгоев - лекар ординатор


1996г. МУ Стара Загора

Квалификация:

курс по спешна медицинска помощ гр. Пловдив 1999г.

Трудова биография :

04.03.1997г.до 31.12.2006г. – ЦСМП – Хасково

От януари 2007г. – Детско отделение МБАЛ-АД-

Хасково

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД