Д-р Митко Иванов Първанов - лекар ординатор


Квалификации

Основна квалификация: Медицина, МФ “И.П.Павлов” гр. Пловдив – 1982 г.

Квалификация: Анестезиология , реанимация и интензивно лечение - специалност

 

Професионален опит

 - от 11.11.1982 – 1985 г. – ОРБ гр.Хасково , Хемодиализа

- 1985 - 20.01.2009 г. - МБАЛ–АД  Хасково ОАРИЛ - ординатор

- 20.01.2009 - 19.01.2011 г. – МБАЛ ЕООД гр.Харманли – завеждащ отделение

- от 19.01.2011 до момента - МБАЛ–АД  Хасково ОАИЛ - ординатор

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД