Контакти


038 / 606 700, 038 / 606 800 - централа
038 / 606 888 - Зам. директор медицинска дейност
038 / 606 703 - Главна мед. сестра
038 / 606 701, 038 /606 702 - Технически секретар/Изпълнителен директор


office@mbalhaskovo.bg
Loading map...
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД