Д-р Румяна Колева Маринова - лекар ординатор


Образование:

Медицина, ВМИ Стара Загора, 1994 г.

Специалност Нервни болести, ВМИ Пловдив, 2004 г.

МУ София, тематични курсове: Актуални аспекти на терапията на неврологичните заболявания; Главоболие;  Топична диагностика на нервната система и др.        

 

Професионален стаж:

МБАЛ Харманли ЕООД, лекар ординатор, 1995-2011 г.

МБАЛ Харманли ЕООД, началник Неврологично отделение, 2005-2011 г.

МБАЛ Хасково, Неврологично отделение – от 1.05.2011 г.                                                                                     

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД