Д-р Красимира Иванова Кинова - Началник отделение


Висше образование 1986 г. – степен магистър по медицина – ВМИ гр. Пловдив

Специалност Инфекциозни болести – 1991 г.

Курсове за следдипломна квалификация:

-         1999г. – ВМИ гр. Пловдив курс абдоминална ехография;

-         2004г. – ИСУЛ гр. София – курс абдоминална ехография;

-         2001г. – курс „Здравен мениджмънт” гр. Стара Загора

Средно ниво на английски и италиански език

Компютърна грамотност

е-mail: krasimira_ kinova@abv.bg

В момента работи и към Медицински център гр. Хасково

Тел. 038/606 785

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД