Д-р Валентин Златинов Ников - лекар ординатор


Квалификации

Основна квалификация:

Лекар, Медицинска Академия – София 1989-1995

Квалификация:

Специализант - Ортопедия и травматология:  Тракийски Университет, Ст Загора 

Бакалавър - Здравен Мениджмънт, Великотърновски Университет – 2002 год.                                           

Професионален опит :

2011-2012   Ординатор – ТРО МБАЛ Хасково АД

2010-2011 Англия - специализант ортопедия и травматология, Университетска болница Уилям Харвей, Университет Иист Кент

2009 - Горна баня - специализант в клиника по ортопедия “Проф.Д-р Бойчо Бойчев”

2007-2009  Ординатор – ТРО МБАЛ Хасково АД

2007 - Координатор проект: Създаване Хоспис “Медикал Асистенс", Общ. Стамболово

1996-2007   Лекар – Общ. Стамболово

Езикови познания: Английски език – писмено и говоримо

                            Руски език – писмено и говоримо

Компютърна грамотност: Windows, MS Office, iOS

Email: dr.nikov@gmail.com      

Mobile:  +359896353500

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД