Д-р Милена Панайотова Бакалова - Началник отделение


Завършва висше медицинско образование в МУ – гр. Пловдив през 2001г.

Призната специалност “Образна диагностика “ през 2008 год.

Завършени курсове:

- Компютър томографска диагностика -2006 год.

Започва работа в МБАЛ ”Ат.Дафовски” гр.Кърджали през 2002 год. като рентгенолог.

От юли 2003 год досега работи в МБАЛ Хасково АД в отделението по образна диагностика .

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД