Д-р Антоанета Георгиева Камберова - Началник отделение


Педиатрия – София

Детска ревмокардиология – 01.01.1997г. –София

01.01.-28.03.1994г. Ревматология и колагенози

Индивидуално обучение по Детска кардиология НЦССЗ

Основен курс – детска кардиология – 2.10.-20.11.95г.

НЦССЗ-София

Кардиологични проблеми в педиатричната практика 3-

11.05.94г.

Актуални проблеми на ССЗ в неонаталния период и ранна

кърмаческа възраст – НЦССЗ – 23.11.-07.12.94г.

Следоперативно проследяване на TF, ТГА -2.5.10.96г.

ЕХО диагностика на ВСМ с д-л шънт - 7-8.06.01г.

ЕхоКГ в детската възраст – 1.06-30.06.01г.

ЕХО на коремни органи –МБАЛ “Св.Георги”-Пловдив

Трудова биография :1984г.-1987г. – педиатър Бърза помощ - Хасково

1987-1990г. участъков педиатър І ДПО – Хасково

1990г. – ординатор – Детско отделение МБАЛ-АД-Хасково

2007г. – старши ординатор –Детско отделение МБАЛ-АД-

Хасково

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД