д-р Жан Петров Пейчев - лекар ординатор


Образование:

Средно образование: 1980г. Математическа гимназия, Пловдив,

Висше образование: 1988г. Киевски Медицински Университет І-ви Лечебен факултет

Курсове и специализации:

Курсове по Ехография,

Колпоскопия,

Детско-юношеска гинекология. 

Езици: руски, английски

е-mail: gianihypokrat@gmail.com

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД