д-р Росен Кръстев - член на ТЕЛК


Завършва медицина във ВМИ Пловдив, 1987 г.

Положен изпит по вътрешни болести, 1997 г.

Професионален стаж:

1987 - 2000 г. – участъков лекар в I поликлиника,

От 2000 г. член на ТЕЛК Хасково.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД