Марияна Матеева - старша сестра


През 1986 година завършва за медицинска сестра общ профил в Полувисш медицински институт в гр.Хасково.

През 2007 година придобива степен "бакалавър" по социални грижи в гр.Велико Търново.

През 2010 година – "магистър" по Управление на здравните грижи гр.Пловдив.

Има трудов стаж по специалността 25 години и множество сертификати от участия в Национални конференции, симпозиуми и кръгли маси по диализно и перитонеално лечение (за мед.сестри ).

Завършено 4-то ниво на английски език в школа за изучаване на чужди езици ”Аполо”гр.Хасково.

Компютърни умения: Windows, Microsoft Office.

Социални умения: коректност, комуникативност.

Организационни умения: работа в екип.

Тел.за връзка:0882 981 455

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД