Д-р Владимир Тенчев Стамболов - старши ординатор


 


Образование и обучение

От 11.11.2000 до 03.03.2001 “Мениджмънт в здравеопазването”

 

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Свидетелство за професионална квалификация /специализация/

От 01.01.2000 “Анестезиология и реанимация”

 

Медицински университет - София

Свидетелство за придобита специалност – анестезиология и реанимация

 

От 1981 до 23.11.1987 Медицина

 

Медицинска академия ВМИ “Ив. П. Павлов” - Пловдив

 

 

Професионален опит

От 15.10.2011 до момента

Лекар-ординатор в ОАИЛ

МБАЛ АД Хасково

От 25.02.2011 до 14.10.2011

Лекар-ординатор в ОАИЛ

МБАЛ ЕООД Харманли

 

От 01.04.1995 до 24.02.2011

Лекар-ординатор в ОАИЛ

МБАЛ АД Хасково

От 01.09.2008 до момента

Анестезиолог

АГ клиника “Венера” – Хасково

 

От 01.04.2006 до момента

Лектор по първа долекарска помощ

БЧК Хасково

Лектор,

 

От 01.01.2002 до момента

Анестезиолог

ДКЦ 1 Хасково ЕООД

От 01.01.2007 до 31.12.2009

Анестезиолог

Пневмофтизиатричен диспансер - Хасково

Анестезиология, Здравеопазване

 

 

От 01.01.1988 до 01.04.1995

 

Цехов лекар в Цехово терапевтично отделение

Първостепенна окръжна болница - Хасково

Езици: английски, руски

е-mail: v_stambolov@abv.bg

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД