Д-р Дарина Тилева Димитрова - лекар ординатор


Квалификации

Основна квалификация: Медицина, Тракийски университет гр.Стара Загора

Квалификация:

Анестезиология и Интензивно лечение - специалност     

 

Професионален опит :

 - 1992–1993 год. – Неврологично отделение МБАЛ ”Св. Екатерина”-Димитровград

- 1993-1994 год. – Спешна помощ  МБАЛ ”Св. Екатерина”-Димитровград

- 1994-1996 год- ОАИЛ  МБАЛ” Св. Екатерина”  Димитровград

- 1996-2000 год.–специализация ОАИЛ МБАЛ” Проф. Ст. Киркович” гр. Стара Загора

- 2001-2011 год.-ОАИЛ МБАЛ “Св. Екатерина” Димитровград

- От 2011 год. – ОАИЛ  МБАЛ “Хасково”-АД  гр.Хасково

Езикови познания: Руски език

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД