Д-р Георги Христов - Началник отделение


Завършва медицинско образование през 1991г.

Магистър по медицина.

Специалност по УНГ болести от 2004г.

Специалност по Аудиология и Отоневрология.

Завършил курс по Здравен мениджмънт.

Компютърна грамотност.

Има участия на български и чуждестранни симпозиуми и конгреси по УНГ болести.

Работи и в Медицински център Хасково”.

Сл.тел.:038 700 835

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД