Съдебна медицинаМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Съдебномедицинска експертиза на човешки трупове и трупни части съгласно чл. 12/ 1,2/ от Наредба № 23/ 18.05.94г. на Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица съгласно чл. 11 от цитираната наредба.

Eкспертиза по материали от следствени и съдебни дела за изясняване на широк кръг медико - биологични въпроси /чл. 17 от Наредба № 23/94г./

Тел.: 038/ 606 863 - началник отделение, 606 815 - мед. сестра.


Д-р Христо Еленски
Началник отделение
МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД