Дневен болничен режим

Дневен режим:

Дневният режим на пациентите в МБАЛ ХАсково е съобразен с конкретните клиники и заболявания, но като цяло е създаден за максимално ползотворно разпределение на времето.

Общият болничен режим е:

06.00ч.              Събуждане на пациента
06.00–06.30ч.    Личен тоалет на пациента 
06.30–08.00ч.    Манипулации /вземане на лабораторни изследвания, измерване на артериално налягане и получаване на сутрешна терапия/ 
08.00–08.30ч.    Закуска
08.30–09.00ч.    Визитация с лекаря Ви
09.00–12.00ч.    Изписване, консултации или изчакване на процедурата
12.00–12.30ч.    Обяд
12.30–14.00ч.    Манипулации
14.00–16.00ч.    Почивка
16.00–16.15ч.    Измерване на температурата
16.15–18.00ч.    Свободно време, свиждане
18.00–19.00ч.   Вечеря, получаване на терапия и измерване на артериално налягане
19.00–22.00ч.    Свободно време
22.00–22.30ч.    Измерване на артериално налягане и получаване на терапия
22.30–06.00ч.    Сън

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД