Д-р Лидия Узунова - началник лаборатория


Образование:

висше, МА Пловдив – 1971-1980

Магистърска степен - медицина

Магистърска степен - Клинична микробиология - 1980-1984 НЦЗПБ и ИСУЛ гр.София

Квалификация лекар – микробиолог


Професионален опит :

10 юли 2006 – „МБАЛ-Хасково” АД – Началник микробиологична лаборатория

30 ноември 2004 – 10 юли 2006 - МЦ „Европа” - Началник микробиологична лаборатория

14 май 1981 – 30 ноември 2004 - РИОКОЗ Хасково – Началник микробиологична лаборатория

15 септември 1980 – 14 май 1981 - СЗУ с. Брод - Участъков лекар

Член на БАМ

МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД