АптекаРазположение:

Аптеката е разположена на партерния етаж на Медицинския център в района на МБАЛ Хасково.

Профил:

Аптеката снабдява с медикаменти и лекарства отделенията и звената в болницата.

В аптеката се получават, съхраняват и се отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.

Приготвят се екстемпорални лекарствени форми.

Аптеката на МБАЛ Хасково е лицензирана по ЗКНВП.

Специалисти:

В аптеката работят 3-ма магистър фармацевти, 3-ма помощник фармацевти, 1 компютърен специалист, 2-ма манипуланти.

Управител на аптеката е магистър фармацевт Анета Захариева.

Тел.: 038/ 606 803, 606 817.

 


Анета Пеева Захариева
Управител аптека
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД