ТЕЛК



В ТЕЛК се освидетелствуват лица по повод на отпускане на инвалидна, социална пенсия и социални придобивки. Месечна натовареност на освидетелствуваните лица в ТЕЛК е 300 (триста) случая. Освидетелствуването се извършва след предварително поискана медицинска документация - медицински протокол, епикризи, параклиничен максимум. Освидетелствуването става само след пълен клиничен преглед на лицето от наличните специалисти в заседанието на комисията. Освидетелствуването на лицата се извършва в срок до един месец след подаване на документити към картотеката на ТЕЛК.
Освидетелстват се лица по повод на продължаване на временната нетрудоспособност след изтичане на шест месеца издадени от ЛКК. Освидетелствуването става в срок от десет дни след внасяне на документите в картотеката на ТЕЛК.
Освидетелстват се и лица по повод защита на чл. 333 от КТ и Наредба № 5 на МЗ по искане на работодателя.
ТЕЛК освидетелствува всеки петък по домовете лица в тежко общо състояние със средна натовареност - осем адреса в областта.
Контролира дейността на ЛКК към съответните ДКЦ и болници в областта.

Произнася и по повод на обжалвани болнични листове от различни инстанции.
ТЕЛК извършва трудоустрояване на лица след изтичане на двугодишния срок от ЛКК.

Тел.: 038/ 606 808 - председател ТЕЛК, 606 812 - лекари, 606 811 - картотека.


Д-р Лиляна Михова
председател на ТЕЛК

д-р Росен Кръстев
член на ТЕЛК

Д-р Сойчо Петров
член на ТЕЛК
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД