Неврологично отделениеНeврологично отделение разполага с 35 легла, от които 5 за интензивно лечение на мозъчни инсулти и други спешни и животозастрашаващи заболявания. Обособени са: съдов сектор с 18 легла, общ сектор с 12 легла и функционален сектор за високо специализирана дейност. В отделението функционира и ПКК.

Неврологично отделение осигурява 24-часов прием и стационарно лечение на болни с неврологични заболявания от цялата Хасковска област.

Провежда се:

-спешна лечебно-реанимационна дейност,

-диагностично-лечебна дейност,

-високо специализирана дейност,

-консултативна дейност,

-трудово-експертна дейност,

Отделението работи по договор с НЗОК по 13 клинични пътеки и е с традиции в лечението на болни с мозъчен инсулт, епилепсия, мигрена, автоимунни заболявания на нервната система, световъртежи, дискови хернии и радикулити, полиневропатии и др.

В отделението работят 9 лекари. От тях 8 са с придобита специалност по нервни болести, един е специализант.

Така се осигурява прецизна и своевременна диагностика на всички пациенти, а на тези, които имат нужда от неврохирургична помощ по спешност, се осигурява консултация с неврохирург от новоразкритото НХ отделение. За всички пациенти с мозъчен инсулт се осигурява ранна рехабилитация и последващ прием в Рехабилитационно отделение за своевременно възстановяване на двигателните нарушения.

В Неврологично отделение се спазват правилата за добра медицинска практика и се прилагат съвременни алгоритми за диагностика и лечение на неврологичните заболявания.

Тел.: 038/ 606 760 - началник отделение, 606 795 - старша сестра.


Д-р Митко Петков Петков
старши ординатор

Д-р Румяна Колева Маринова
лекар ординатор

Д-р Денислав Димов
Лекар-специализант

Лиляна Димитрова
старша сестра

Д-р Кирил Андонов
лекар ординатор

Д-р Анна Коларова
Началник отделение

Д-р Веселин Вълков
старши ординатор

Д-р Айхан Рамадан
лекар ординатор

Д-р Йордан Георгиев Кузев
Лекар-специализант

Д-р Николой Веселинов Узунов
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД