Офталмогично отделениеОчно отделение при МБАЛ АД гр. Хасково е диагностично и лечебно звено, осигуряващо денонощен прием и лечение на пациенти. Висшият и полувисшият персонал е висококвалифициран. Изработени са ясни концепции за работа на екипите по отношение на всички постъпващи в отделението болни.

Очно отделение разполага с 10 легла, разположени в два сектора - за оперирани болни и за консервативно лечение. Отделена е една стая за септично болни.

Отделението разполага с модерен операционен блок.

В отделението работят двама лекари със специалност офталмология, двама лекари без специалност, седем медицински сестри и трима санитари.

Извършват се операции на "вътрешно перде", високо вътреочно налягане, пластики на клепачите, както и операции за кривогледство и травми. Операциите на "вътрешно перде" се извършват с най-модерната апаратура – коаксиален микроскоп и факоемулсификатор /ултразвук/. Поставят се меки и твърди вътреочни лещи.

Отделението разполага и с модерен биомикроскоп, комбиниран IAG лазер, което позволява и лечението на вторична катаракта. В наличност е и ултразвук, специализиран за диагностика на заболявания на заден очен сегмент. За диагностика на глаукома и други заболявания на окото отделението разполага и с периметър, въздушен тонометър, В ехограф.

 Тел.: 038/ 606 730 - началник отделение, 606 728 - манипулационна.


Д-р Теню Манахилов Тянков
старши ординатор

Христина Русева
старша сестра

Д-р Гергана Костова Згурева
Началник отделение

Д-р Ширин Нури
Лекар-специализант

Д-р Ферай Кадир Фаик- Изет
Лекар-специализант

Д-р Антоанета Филипова
Лекар-специализант

Д-р Тодорка Данчева
лекар ординатор
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД