Д-р Гергана Костова Згурева - Началник отделение


Образование и обучение:

2009 г. – завършва медицина в гр. Стара Загора

2011 г. – зачислена за специалност – офталмология към

“ Тракийски университет “ – гр. Стара Загора.

Трудов стаж:

От 2010 г. работи като ординатор в Очно отделение - “ МБАЛ “ Св. Екатерина “, Димитровград

От 2012 г. работи като ординатор в Очно отделение.

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД