Записване за консултация

Поради изключителната натовареност на нашия Диагностично-консултативен център Ви препоръчваме да се осведомите предварително по телефона за възможните дати и часове на желаните от Вас преглед/прегледи и/или изследване/изследвания.

Най-подходящото време за записване на час по телефона е 07,30 - 09,00 сутрин от понеделник до петък.

Ако след направения Ви преглед се появи необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат направени в пълен обем в Диагностично-консултативен център. 

Медицински център Хасково ЕООД:   

0700 11 512 - регистратура,

606 704 - ортопедо-травматологичен кабинет,

606 705 - функционален кабинет,

606 707 - хирургичен кабинет,

606 708 - детски кабинет,

606 711 - ендокринологичен кабинет,

606 713 - неврологичен кабинет,

606 756 - лаборатория,

606 758 - гастроендоскопски кабинет,

606 807 - анестезиологичен кабинет,

606 778 - кардиологичен кабинет,

606 850 - хематологичен кабинет,

606 842 - очен кабинет,

606 857 - АГО кабинет.

Телефонните номера на началниците на отделения и старшите сестри са в секциите на отделенията.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД