Свиждания и информация за пациентите

Свижданията в болницата са определени в два дни от седмицата и в празнични дни. В част от секторите на болницата -  реанимация и родилно отделение - действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.

Свижданията се извършват в четвъртък и в неделя, както и през всички празнични дни от 16.00 до 18.00 часа.

При влизането си в отделението Вашите близки обуват найлонови предпазители върху обувките си, за да се гарантира болничната хигиена. След поставянето на калцуните близките трябва да дезинфектират ръцете си. Посетителите със симптоми на остра вирусна инфекция задължително поставят маска за еднократно ползване. 
В част от отделенията посетителите обличат и халати върху дрехите си.

Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.

Информирането на близките за състоянието на пациентите е регламентирано във вътрешния правилник на болницата. Още при постъпването можете да определите кои Ваши близки да бъдат информирани за промените във Вашето здравословно състояние по време на болничния Ви престой, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите.
Сведенията се получават от лекуващия лекар.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД