Телефонен указател

Телефонна централа:

038/ 606 700, 606 800, 606 900, 606 868

606 888 - медицински директор,

606 703 - главна медицинска сестра,

606 701 - технически секретар,

606 849 - личен състав,

606 749 - регистратура,

606 834 - архив,

606 710 - главен счетоводител,

606 706 - счетоводство,

606 821 - главен касиер,

606 796 - автотранспорт, гараж,

606 788 - склад,

 

 

Диагностично-консултативен център:

606 799 - управител,

606 762 - регистратура,

606 704 - ортопедо-травматологичен кабинет,

606 705 - функционален кабинет,

606 707 - хирургичен кабинет,

606 708 - детски кабинет,

606 711 - ендокринологичен кабинет,

606 713 - неврологичен кабинет,

606 756 - лаборатория,

606 758 - гастроендоскопски кабинет,

606 807 - анестезиологичен кабинет,

606 778 - кардиологичен кабинет,

606 850 - хематологичен кабинет,

606 842 - очен кабинет,

606 857 - АГО кабинет.

Телефонните номера на началниците на отделения и старшите сестри са в секциите на отделенията.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД