Отделение за новородени и недоносени децаОтделението разполага с най-съвременна апаратура, използвана в неонатологията: апарати за вентилация, съвременни кувьози с възможности за отлично наблюдение и надежно контролиране на поддавания кислород, монитори и пулсоксиметри за контролиране на жизненоважните функции на бебето, фотолампи за интензивна фототерапия при лечение на тежка жълтеница, инфузионни помпи за вливания на хранителни субстанции при деца, които не се хранят, ехографски апарат, подвижен рентгенов апарат и др.


Основни дейности:

  • първична реанимация при рискови новородени в родилна зала
  • осигуряване на отлични медицински грижи на здравите новородени
  • провеждането на  интензивна терапия и интензивни грижи при рисковите новородени, родени с ниско тегло с рутинно  приложение на сърфактант
  • грижи и лечение на деца на майки със заболявания свързани с бременността –прееклампсия,инфекции,кръвногрупова несъвместимост- обменни  кръвопреливания, интензивна фототерапия
  • прилагането на съвременни методи, нови схеми за лечение и нова техника съобразена с изискванията при рисковите новородени
  • осигуряване на непрекъснат диагностично-лечебен процес-очен скрининг при недоносените за ранно откриване и лечение на ретинопатията на недоносените
  • неврологични прегледи, консултации за хранене, ваксини, трансфонтаниални ехографии и др..
  • профилактика на респиратор-синцитиалната вирусна инфекция с приложение на Synagis при недоносени с много ниско тегло при раждането.
  • трансфонтаниална ехография


В отделението по неонатология работят високо квалифицирани кадри - висш и среден персонал, владеещ техниката на първичната реанимация и всички възможни манипулации, използвани в неонатологията.

Тук работят 5 висококвалифицирани лекари до един с призната специалност, 18 опитни акушерки и 5 санитарки.

В болницата са подсигурени достатъчни по обем удобства и комфорт както за майката, така и за детето. Стимулира се непрекъснатият 24-часов контакт между майка и дете, под контрола на специалисти, осъществяват се беседи и практически съвети на родители и близки относно начина на отглеждане, техника на кърмене и ежедневно се дава информация на достъпен език за здравословното състояние на бебето. Приоритет на целия персонал в отделението по неонатология е стимулиране на естественото хранене на новороденото – най-добрият избор за качественото развитие на детето.
Лекарите – неонатолози могат да наблюдават Вашето дете и през първата година от живота, като се осъществяват периодични профилактични прегледи, или прегледи по повод на общо заболяване, както и извършването на високоспециализирани диагностични процедури – ултразвуково изследване на централна нервна система и коремна ехография.

Тел.: 038/ 606 866 - началник отдетелие, 606 790 - акушерки, 606 837 - детска стая.


Д-р Надя Иванова Вачева
старши ординатор

Д-р Чавдар Вангелов
лекар ординатор

Д-р Иван Панев
лекар ординатор

Д-р Нутвие Юсеинова Кюллю
Лекар-специализант
МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД