Прием в болницата

Ако състоянието Ви налага прием в болницата, можете да постъпите в МБАЛ Хасково по няколко начина.

Единият от тях е чрез Спешно отделение, при спешни състояния, след преглед от екипа на отделението, както и ако сте потърсили директно медицинска помощ на територията на МБАЛ Хасково.

През приемно-консултативните кабинети на всяко отделение, след насочване от лекар специалист от доболничната помощ или от общопрактикуващ лекар, който предоставя направление №7 за хоспитализация в болница.

Чрез приемно-консултативни кабинети – за неосигурени пациенти, по тяхно желание като начините са два:

- спешни пациенти – безотказно,

- планова хоспитализация срещу заплащане по тарифа, определена от лечебното заведение (тарифата за платените медицински услуги можете да видите тук).

Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от  Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД