Д-р Анна Димова Стоянова - лекар ординатор


Образование и обучение:

Завършва ВМИ – гр.Стара Загора през 1992 г.

През 2005 г.завършва  интензивен курс по  английски език –I ниво (учебна школа “Логос “ Хасково).

През 2011 г. завършва  курс по “ Компютърна грамотност “ , обучение по ключова компетентност 4 – дигитална  компетентност  (Център за професионално обучение към СД   КОМП – Добрева и  съдружие“, Хасково).

 

Професионален стаж:

1992-1995 г. – ординатор в ОФТР на ОБ-гр. Казанлък,

1995-1997 г. – ординатор в Саниториално-курортен комплекс – Минерални бани, 

1997 г. - ординатор в ОФТР гр.Хасково,

От  2000 г. работи в  Отделение по трансфузионна хематология, специализант по „Трансфузионна хематология”

Началник на ОТХ  от  м. юли 2010 г. до м. декември 2011г.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД