Д-р Евгени Димитров Честименов - лекар ординатор


Завършва медицина през 1987г. в гр.Пловдив.

От 1990г. работи като ординатор в Хирургично отделение.

Придобива специалност по хирургия през 1996г.

Има специализации по ендокринна хирургия, абдоминална ехография и ехография на щитовидна жлеза.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД