Д-р Петър Иванов Георгиев - старши ординатор


Завършва медицина през 1992г. в МУ гр. Ст.Загора.

Работи като ординатор в Хирургично отделение от 2005г.

Придобива специалност по хирургия през 2001г.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД