Д-р Валентин Борков Вълканов - старши ординатор


Образование и квалификации:

1989 г. - завършва медицина, ВМИ Стара Загора

2000 г. - придобита специалност по вътрешни болести

2012 г. - придобита специалност по гастроентерология

 

Професионален опит:

1989 – 1999 г. - лекар, ОРБ Стара Загора

1999 – 2012 г. - ЦСМП, Стара Загора

От юни 2012 г. - МБАЛ Хасково, отделение по функционална диагностика

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД