Д-р Тодор Сашев Стратиев - лекар ординатор


Висше медицинско образования – 2000 г. – МУ гр. София

Специалност Инфекциозни болести  - 2011г.

Тел. 038/ 606 785

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД