Ваня Георгиева Ванчева - старша сестра


През 1994г. завършва Полувисш медицински институт Хасково –образователно квалификационна степен „Специалист по специалност  „детска медицинска сестра”

През 2004 г придобива образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "социални дейности”-Великотърновски университет „Свети Св.Кирил и Методий”

През 2005 г придобива образователно-квалификационна степен "специалист" специалност "медицинска сестра”-Тракийски университет гр.Стара Загора медицински колеж гр.Хасково

През 2014г. - "Управление на здравните грижи" - магистър към ВМИ гр.Пловдив.

От 1995 г.до 2011 г.работи като мед.сестра в Хирургично отделение.

От  2012 работи като медицинска сестра в Неврохирургично отделение.

От януари  2015 г. до момента – старша медицинска сестра в Неврохирургично отделение.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД