Силвия Костадинова - старша сестра


През 1990 г. Силвия Костадинова завършва образованието си като медицинска сестра с детски профил в ПМИ "Проф. д-р Асен Златаров" гр Хасково. Тя продължава обучението си, като през 2014 г. придобива професионално-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".

Професионалния и път започва през 1991 г. в Общинска болница гр. Харманли, където работи като медицинска сестра във вътрешно отделение до 1994 г. Непосредствено след това започва работа в ДКЦ "Свети Георги" гр. Хасково до 2001 г. След това трудовия й стаж преминава през различни сфери на здравеопавнаето до 2012 г., когато започва работа като старша медицинска сестра на Детско отделение при "МБАЛ-Хасково" АД.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД