Д-р Митко Петков Петков - Началник отделение


Квалификации:

Основна квалификация:

Лекар, Медицински Институт – Ст. Загора 1988 год.

Придобита Специалност по Ортопедия и Травматология от 1998 год.

сертификат - Артроскопия, 2006 год.

сертификат - Алопластика (тазобедренна и колянна става), 2011год

Професионален опит :

2007-2012         Старши Ординатор – ТРО МБАЛ Хасково АД

1995-2007         Ординатор – ТРО МБАЛ Хасково АД

1991-1995         Ординатор – Хирургично-травматологично отделение, Военна болница  гр.Хасково

1991-1995  Лекар – спортна медицина Диспансер по спортна медицина гр.Хасково      

Езикови познания:   Руски език – писменно и говоримо

                             Английски език - говоримо

Компютърна грамотност: Windows, MS Office

Mobile: +359882981487

МБАЛ - ХАСКОВО 2023 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД