Д-р Атанас Николов - лекар ординатор


  • През 2010 г. завършва ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров" със засилено изучаване на английски език.
  • През 2016г. завършва медицина в МУ " Пловдив", гр. Пловдив.
  • През 2016г. започва работа като лекар- ординатор в "МБАЛ-Хасково" АД.
  • От 01.04.2017 г. стартира специализация с практична база Отделение по Образна диагностика при " МБАЛ- Хасково" АД и теоретична база "Катедра образна диагностика" към МУ "Пловдив".
  • Участвал е в " Шеста среща на специализантите по Радиология в " МБАЛ- Токуда" гр. София.
  • Участвал е в " XVII Конгрес по Радиология" в гр. Пловдив.
  • Придобита специалност по образна диагностика от м. Декември 2021
  • Изкарал курс по Компютърна Томография
  • Ехография на коремни органи и  повърхностни структури 2-ро ниво
  • Ехомамография  и Мамография

          Тел:0889465685

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД