Д-р Живко Георгиер Атанасов - лекар ординатор


Квалификации

Основна квалификация:

Лекар, Медицински Университет – Варна 1998 год.

Квалификация:

придобита Специалност Ортопедия и Травматология от 2012 год

 

Професионален опит :

 2004-2012   Ординатор – ТРО МБАЛ Хасково АД

1998-2004   Лекар – ЦСМП   гр. Хасково

Езикови познания:   Руски език – писменно и говоримо

Компютърна грамотност: Windows, MS Office

Email:               atanos@data.bg  

Mobile:               +359882981077

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД