Д-р Дора Димитрова Георгиева - лекар ординатор


Завършено висше медицинско образование в МУ – гр. Пловдив през 1986г.

От 1988 год.започва работа в Рентгеново отделение на ОРБ ”Д-рПавел Тагаров” гр.Хасково и досега работи в МБАЛ Хасково” АД.

Има призната специалност “Образна диагностика “през 1992 год.

Завършва магистратура по здравен мениджмънт  през 2005 год.

Завършени курсове :

-Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза

- Образна диагностика на заболяванията на белите дробове

- КТ на болестите на нервната система и вътрешните болести

-КТ на онкологичните заболявания

- МРТ на вътрешните болести

Има участие в множество тематични семинари и конгреси по рентгенология

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД