Д-р Деян Стоянов - лекар ординатор


Завършва висше медицинско образование в ВМУ – гр. Пловдив през 1993г.

От 1994г. до 1996г. работи в Бърза помощ, Симеоновград

От 1996г. до сега работи в отделение по образна диагностика в МБАЛ “Хасково”- АД.

Има призната специалност “Образна диагностика” от 2001г.

Завършил е следните курсове:

- КТ диагностика

- Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза

- Английски езиков курс

- Магистратура “Здравен Мениджмънт”

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД