Д-р Йордан Александров Попов - лекар ординатор


Завършва медицина през 1990г. в МУ гр. Стара Загора.

От 1996г. работи в Хирургично отделение гр.Хасково.

Защитава специалност през 2001г.

Има специализация по долна ендоскопия.

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД