Д-р Димитър Ташев Кючуков - Началник отделение


Образование: висше медицинско – Медицински факултет гр.Пловдив 1976 г

Трудов стаж :

От  06.12.1976 г до 24.03.1977 г. - ординатор Хирургично отделение, Районна болница гр.Харманли,

От 20.11.1978 г  до 01.08.1982 г. – ординатор Хирургично отделение, Районна болница гр.Харманли,

От 01.08.1982 г  до 19.10.1989 г. -  ординатор в Хирургично отделение, ПОБ гр.Хасково,

От 03.11.1989 г до   03.11.1991 г-  на работа в Алжир,

От 04.11.1991 г до   02.12.2005 г. – лекар ординатор в Хирургично отделение, МБАЛ-АД гр.Хасково,

От 02.12.2005 г до 17.02.2006 г. - Началник Хирургично операционно отд., МБАЛ-АД   гр.Хасково,

От 17.02.2006 г до 01.02.2007 г. - Завеждащ операционен сектор – Хирургично отделение на МБАЛ – АД гр.Хасково,

От 01.02.2007 г. - Началник Спешно отделение, МБАЛ-Хасково-АД.

Специалност : Хирургия МА – София – 1983 г

Курсове :

от.м.април до м.юни 1993 г. - Франция и Белгия – Спешна медицина,

от 14.09.2009 г до 28.09.2009 г. - Абдоминална и ултразвукова диагностика,

2012 г. - "Андрагогия /Обучение на обучители – методика на обучението на специализанти и студенти в системата на здравеопазването".  

Език: Френски

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД