Д-р Атанас Стоев - лекар ординатор


Завършва висше медицинско образование през 1977г.

Специалност “Акушерство и гинекология”през 1982г.

Следдипломна квалификация:

Ендокринен стерилитет, Ултра звукова диагностика, колпоскопия, рискова бременност, оперативна гинекология.

Трудов стаж -35 г.

Месторабота: МБАЛ”Хасково”АД - АГО

*ординатор

*завеждащ сектор

*старши лекар

Частен АГ кабинет : гр. Хасково ул.”Раковска”№9, вх.Б ет. 3 каб. 35

тел.0888264300

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД