Д-р Марияна Петрова Четалова - Началник отделение


Приложимо обучение:

1993 г. завършва медицина в ВМИ, гр. Ст. Загора

1999 г. придобива специалност по Вътрешни болести

2004 г. придобива специалност по   Пневмология и фтизиатрия

Практически опит:

1993 г. - 1995г. - лекар в ЦСМП гр. Симеоновград

От 1996 г. работи в І- ВО.

Допълнителна информация: 

Работи и в  частен кабинет :

гр. Хасково ул.,,Бургас” №10 

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД