Д-р Валентин Котларски - лекар ординатор


Завършва медицина във ВМИ гр.Пловдив през 1980 година.

От 1980 г. до 1986 г. работи като общопрактикуващ лекар в цехов кабинет в гр.Хасково.

От 1986 г. до 1988 г. работи като корабен лекар на океански риболовен кораб.

От 1988 г. до 1995 г. е ординатор в отделение по хемодиализа към МБАЛ гр.Хасково.

Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1992 година.

От 1995 до 1997 година работи като ординатор в отделение по хемодиализа към болницата в гр. Ходейда, република Йемен.

Към настоящия момент работи като ординатор в отделение по хемодиализа към МБАЛ Хасково АД гр.Хасково

Тел.за връзка:0882 983 163

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД